Vystavování faktur a dobropisů

Jedná se o základní fakturaci, ve které si vytváříte konečné faktury, zálohové faktury, dobropisy a dodací listy. V takto vytvořených fakturách však již nelze provádět další úpravy.

 

Pro další úpravy faktur a ostatních účetních dokladů, Vám nabízíme náš „Rozšířený fakturační systém“.

 

 

Základní fakturační systém

Rozšířený fakturační systém

Vystavení konečné faktury

- zaplatit

 

- zrušit

 

- zrušit částečně

 

- odeslat mailem

 

- úprava dokladu

 

Vystavení zálohové faktury

- upravit

 

- zaplatit

 

- zrušit

 

- odeslat mailem

 

Vystavení dobropisu

Vystavení dodacího listu

 

Výběr z těchto dokladů najdete v detailu konkrétní objednávky, kde si také nastavíte případné zaokrouhlování částky na desetinná místa v korunách. Pokud bude zaokrouhlování nastaveno na 0 desetinných míst, bude na faktuře provedeno haléřové vyrovnání tak, aby konečná částka byla vždy v celých korunách.

Send inquiry to this module