Víceměnové ceny

 

Pokud prodáváte ve více měnách, jsou ceny produktů vypočítávány na základě kurzu. Pokud potřebujete u vybraných produktů zadat cenu bez ohledu na kurz (např. udělat výjimku pro konkrétní produkt, zvýšit či snížit cenu s ohledem na trh), umožní vám to právě modul víceměnových cen.

Jak se modul nastavuje?

V detailu produktu, záložka "Obecné", naleznete pod tabulkou s cenami tlačítko „Ceny v dalších měnách“. Po kliknutí na něj se otevře tabulka, do které ručně doplníte požadovanou cenu.

Cenu je třeba nastavit ručně pro konkrétní produkt, případně i pro vytvořené varianty. Tento modul neslouží k hromadným úpravám cen produktů, pouze doplňuje funkčnost modulu „Správa měn“.

 

Send inquiry to this module