Pěkné URL adresy

Tento modul vytváří adresy obsahující jen klíčová slova, a to jak pro jednotlivé kategorie a produkty, tak i pro textové stránky. Vyhledávač pak zobrazí odkaz na takovouto adresu, ze které je pak zřejmé k jakému hledanému textu se odkazuje.

 

Takovéto adresy pak značně ulehčují orientaci zákazníka v textu. 

Send inquiry to this module