NAJNAKUP.sk

Tento modul slouží pro převedení vašich ceníků do formátu požadovaného srovnávačem cen https://www.najnakup.sk. Ceník je modulem převáděn do požadovaného formátu 1x denně, jeho stahování na zbožový vyhledávač je zajištěn plně ze strany najnakup.sk. Do dat upravených tímto modulem již není nutné jakkoli zasahovat, vše se děje automaticky. 

Proč si modul aktivovat?

Protože tento srovnávač cen slouží převážně slovenské klientele, můžete rozšířit prodej i do blízkého zahraničí.

Send inquiry to this module