NAAKUP.cz

Tento modul slouží pro převedení vašich ceníků do formátu požadovaného srovnávačem cen http://www.naakup.cz. Ceník je modulem převáděn do požadovaného formátu 1x denně, jeho stahování na zbožový vyhledávač je zajištěn plně ze strany http://www.naakup.cz. Do dat upravených tímto modulem již není nutné jakkoli zasahovat, vše se děje automaticky. 

Protože tento srovnávač cen nemá žádné další jazykové mutace, slouží převážně české klientele.

 

 

Send inquiry to this module