MONITOR

Tento modul slouží pro převedení vašich ceníků do formátu požadovaného srovnávačem cen http://www.monitor.cz/. Ceník je modulem převáděn do požadovaného formátu 1x denně, jeho stahování na zbožový vyhledávač je zajištěn plně ze strany http://www.monitor.cz/. Do dat upravených tímto modulem již není nutné jakkoli zasahovat, vše se děje automaticky.

Send inquiry to this module