Lexikon

Modul lexikon slouží k nahrazování výrazů (slov, nebo i celých vět) jakýmkoli jiným výrazem

Lexikon najde uplatnění například v:

  • seo: nahrazení klíčových slov, například "ruč.b." nahradíte za "ruční brzda". (v popisech tak budete mít správná klíčová slova)
  • seo: při doplnění nových klíčových slov ("audi quattro" nahradíte za "Audi quattro (pohon 4x4)").
  • překlepy: při opravách překlepů v popisech, které importujete od dodavatelů ("audi quatro" nahradíte za "Audi quattro").
  • prosté nahrazení: výraz "Lego" nahradíte za "LEGO" (podmínkou dodavatele je , že LEGO musí být uvedeno velkými písmeny).
Send inquiry to this module